Project

De performatieve constructie van bisschoppelijke autoriteit in elfde-eeuws Lotharingen: naar een geïntegreerde analyse van speech acts, ritueel gedrag en ruimtelijke representatie.