Project

Vroege detectie van baarmoederhalskanker bij moeilijk te bereiken populaties van vrouwen door middel van draagbare en point-of-care HPV-tests

Acroniem
ELEVATE
Code
41V01219
Looptijd
01-01-2019 → 31-12-2024
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Preventive medicine
Trefwoorden
baarmoederhalskanker
Overige informatie
 
Projectomschrijving

Baarmoederhalskanker is de op vier na meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Het ELEVATE-project stelt een multidisciplinair team samen bestaande uit fabrikanten en deskundigen uit Europa en de Gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en Caribische staten, ter verbetering van de globale toereikendheid en dekking van screening op baarmoederhalskanker, met name tot specifieke populaties van vrouwen die niet regelmatig worden gescreend (moeilijk te bereiken populaties) lopen een hoger risico om baarmoederhalskanker te ontwikkelen. Hoewel baarmoederhalskanker nog steeds de op drie na meest voorkomende kanker bij vrouwen wereldwijd is, met tot 85% van de last in ontwikkelingslanden, is preventieve vaccinatie tegen menselijk papillomavirus en vroege detectie van prekanker in screeningsprogramma's succesvol gebleken in het verminderen van kankerincidentie en mortaliteit.1-3 Verschillende uitdagingen belemmeren echter een mondiale uitvoering van dergelijke programma's en vormen de basis voor de afwezigheid van vrouwen bij screening. Dit benadrukt het gebrek aan reflectie van etnische, culturele en grondstofverschillen van verschillende populaties in de huidige screening op baarmoederhalskanker. In ELEVATE wordt voorgesteld om sociaalwetenschappelijk onderzoek uit te voeren om moeilijk bereikbare vrouwen in België, Brazilië, Ecuador en Portugal te identificeren, hun belemmeringen voor screening aan te pakken en strategieën te ontwerpen om primaire screening voor hen toegankelijker te maken, en daarom een ​​bijdrage te leveren om de globale last van baarmoederhalskanker te verminderen. Dit zal worden aangevuld met fundamenteel en technologisch onderzoek om een ​​efficiënte en verkoopbare test voor de gecombineerde genomische en proteomische detectie van hoog-risico HPV-infecties in die populaties te ontwikkelen. De test zal draagbaar, goedkoop, compatibel met zelfafname, point-of-care worden en snel en eenvoudig resultaten opleveren, zonder afhankelijk te zijn van stopcontacten of getraind gezondheidspersoneel. Een integrerend deel van het voorstel is ook om de maatschappelijke, economische implicaties van de ontwikkelde strategieën in te schatten en te verspreiden met behulp van een moeilijk te bereiken gemeenschapsgericht participerend onderzoek.

 
Rol van UGent
De Universiteit Gent coördineert het algemene project. Daarnaast werken onderzoekers van het International Centre for Reproductive Health (ICRH) en Center for MicroSystems Technology (CMST) nauw samen om de verschillende taken van het project in België uit te voeren.