Project

Aanwervingsdiscriminatie: Moderatoren en Mechanismen

Code
3G0A8818
Looptijd
01-01-2018 → 31-12-2021
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Labour and demographic economics
Trefwoorden
aanwervingsdiscriminatie etniciteit leeftijd functiebeperking gender
 
Projectomschrijving

De moeizame arbeidsmarktintegratie van kwetsbare groepen, zoals vluchtelingen en andere personen met een migratieachtergrond, ouderen en mensen met een mentale of fysieke functiebeperking, krijgt veel aandacht, zowel van beleidsmakers als van academici. Wetenschappers hebben wat dat betreft de afgelopen jaren aangetoond dat aanwervingsdiscriminatie tegen deze groepen in belangrijke mate bijdraagt aan hun moeizame arbeidsmarktintegratie. Het meten van discriminatie is echter één ding, deze problematiek aanpakken een andere. Om aanwervingsdiscriminatie doeltreffend te bestrijden, moet men de drijvende factoren die erachter schuilgaan begrijpen. Het voorgestelde onderzoek is gericht op het bestuderen van deze drijvers van aanwervingsdiscriminatie. Daartoe zal een wereldwijd unieke databank worden samengesteld die gegevens uit 13 veldexperimenten inzake aanwervingsdiscriminatie combineert met externe vacature-, bedrijfs- en sectorgegevens. De gecombineerde data zal worden geanalyseerd met om enerzijds na te gaan hoe discriminatie samenhangt met deze beroeps-, bedrijfs- en sectorkenmerken en anderzijds de belangrijkste economische discriminatietheorieën met de empirie te confronteren.