Project

Ontwikkelen van een op beelden gebaseerde 3D techniek om strooibeelden van kunstmeststrooiers te bepalen