Project

Optimalisatie van oxidatiebedden met sponsen dragermateriaal voor stikstofverwijdering uit anaeroob behandeld huishoudelijk afvalwater.