Project

Project Lead Agency ARRS Invloed van sterk heterogene constitutieve materiaaleigenschappen op de structurele integriteit van een las met defecten