Project

Ontwikkeling van een geïntegreerd end-to-end simulatieplatform voor de continue productie van orale tabletten

Code
12X6823N
Looptijd
01-10-2022 → 30-09-2025
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Automation and control systems
    • Signal processing
    • Biomedical signal processing
    • Signal processing not elsewhere classified
Trefwoorden
modelleren van dynamische processes regeltechniek maak-industrie
 
Projectomschrijving

Ondanks technologische vooruitgang en innovaties in productieprocessen, steunt de pharmaceutische industrie nog steeds op conservatieve methoden voor zijn tablet productie. Hoewel dit vaak efficiënt en kostenbesparend is, komt dit doorgaans neer op een ‘one-size-fits-all'- productconcept ontbreekt de nodige flexibiliteit om te kunnen inspelen op de behoeften van de individuele patiënt. De farmaceutische industrie is in volle transitie van batchproductie naar continue productie. Dit zal leiden tot meer flexibiliteit om zich te richten op diverse bevolkingsgroepen en een meer consistente productkwaliteit. Om deze transitie mogelijk te maken, zijn geïntegreerde online/inline monitoringtools gekoppeld aan een efficiënt automatisch feedback controlesysteem onontbeerlijk. Dit project is om een digitaal platform voor een tabletproductielijn te ontwikkelen waarbij mechanistische modellen geïntegreerd worden met data gedreven tools zodat real-time voorspellingen en analyse van procesverstoringen en onzekerheden mogelijk wordt. Daarbovenop wordt dit platform aangewend voor de ontwikkeling van regelstrategieën zowel op niveau van de productie deeleenheden alsook voor overkoepelende fabrieksbrede controlestrategieën. Zodoende zorgt dit platform voor een flexibele, veilige en economisch interessante omgeving voor real time procesoptimalisatie en scenario analyse en biedt het een krachtig besluitvormingsinstrument voor de bedrijfsvoering en controle van continue tabletproductielijnen.