Project

'It's Some Kind of Magic': Een onderzoek naar de bruikbaarheid van de term 'Magisch Realisme' in de Moderne Arabische Literatuur

Code
01D25611
Looptijd
01-10-2011 → 01-06-2012
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • Language studies
  • Literary studies
  • Theory and methodology of language studies
  • Theory and methodology of linguistics
  • Theory and methodology of literary studies
  • Other languages and literary studies
Trefwoorden
Magisch realisme interculturaliteit moderne Arabische literatuur anti-autoritair postmodernisme post-kolonialisme postnationalisme
 
Projectomschrijving

Door middel van close reading van zes Arabischtalige romans met verschillende geografische, culturele en religieuze achtergronden zal worden nagegaan in welke mate de genretheorie van het magisch realisme, die voornamelijk op de studie van Latijns-Amerikaanse literatuur is gebaseerd, een vruchtbaar kader biedt voor de bestudering van Arabische romans die als magisch realistisch worden beschouwd, en of deze genretheorie aanpassingen vereist.