Project

Canon Cultuurcel: multimediaal en mediawijs

Acroniem
Canon Cultuurcel
Code
110N3412
Looptijd
01-12-2011 → 31-08-2012
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Education curriculum
  • Education systems
  • General pedagogical and educational sciences
  • Specialist studies in education
  • Other pedagogical and educational sciences
Trefwoorden
lerarenopleiding
 
Projectomschrijving

In dit project willen wen een didactisch module ontwikkelen voor de lerarenopleiding (taal en cultuur) die kan bijdragen aan de integratie van film in het kunst- en cultuuronderwijs. Concreet focussen we in het project op het medium van de schoolfilm (= een film waarin leraren en onderwijs een hoofd- of nevenmotief zijn). In een eerder project dat met steun van het Expertisenetwerk Lerarenopleidingen van de Associatie Universiteit Gent werd uitgevoerd (Films en als geletterdheid: een praktijkgericht ontwikkelingsonderzoek voor de vakdomeinen Geschiedenis en Nederlands), werd kennis en expertise opgebouwd in verband met de schoolfilm in het algemeen en met het educatieve potentieel van schoolfilms in het bijzonder.