Project

PROFENSTO: Vermogensvermindering in oscillerende aandrijflijnen door Fast Energy STOrage

Acroniem
PROFENSTO
Looptijd
01-02-2016 → 31-07-2018
Financiering
Privémiddelen via IWT/VLAIO
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Product development
  • Engineering and technology
    • Manufacturing engineering
    • Other mechanical and manufacturing engineering
Trefwoorden
vermogensvermindering
 
Projectomschrijving

Aandrijflijnen die hoogdynamische oscillerende bewegingstrajecten uitvoeren, hebben doorgaans componenten nodig die in staat zijn om hoge stroompieken te leveren en te absorberen en de energiebron waarmee ze zijn verbonden bloot te stellen aan hoge piekbelastingen. Bovendien kan in sommige gevallen de energie die tijdens het remmen uit de belasting terugstroomt, niet worden teruggestuurd naar de primaire energiebron en wordt deze verbrand in remweerstanden.

De toevoeging van energieopslagcomponenten aan de aandrijflijn kan helpen om vermogenspieken te middelen, wat resulteert in een stabilisatie van de vermogensstromen en het mogelijk maken van aandrijflijnonderdelen worden verkleind, wat resulteert in lagere kosten.

Interessante componenten voor het opslaan van piekvermogenenergie voor oscillerende aandrijflijnen zijn condensatoren  en veren. Veren hebben het voordeel dat ze dicht bij de variërende belasting liggen, wat resulteert in lage energieomzettingsverliezen tijdens energie-uitwisseling tussen belasting en energieopslagcomponent. Condensatoren kunnen door een actieve DC-DC convertor op de DC-bus worden aangesloten, waardoor een meer flexibele, actieve regeling van de energiestromen van en naar de condensatoren mogelijk is. Oscillerende aandrijflijnen bevatten vaak al andere componenten voor het middelen van piekvermogen, zoals inductanties en vliegwielen die star zijn verbonden met de aandrijflijn.

Er is momenteel een gebrek aan een geïntegreerde ontwerpmethodologie om oscillerende aandrijflijnen met dergelijke snelle energieopslagapparaten voor piekvermogen op een optimale manier te ontwerpen met betrekking tot energieverbruik en totale eigendomskosten (TCO), inclusief hoge levensduurvereisten.

Het algemene doel van dit project is om de vereiste technologie te ontwikkelen voor het TCO-optimale ontwerp van aandrijflijnen met snelle energieopslag voor piekvermogen voor toepassingen met oscillerende bewegingen.