Project

Thermochemische omzetting van lignocellulose Ecuador landbouw residuen hoogwaardige bio-olie en elektriciteit