Project

Gecomprimeerde warmte-energieopslag voor energie uit hernieuwbare bronnen

Acroniem
CHESTER
Code
41I08918
Looptijd
01-04-2018 → 31-03-2023
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Energy conversion
Trefwoorden
energiebeheer
 
Projectomschrijving

Het hoofddoel van het CHESTER-project is de ontwikkeling en validatie van een innovatief systeem dat energiebeheer, opslag en verzendbare levering van veel verschillende RES mogelijk maakt door de elektriciteitssector te combineren met de warmtebranche. Dit wordt gedaan door een innovatief energie-energieopslagsysteem te combineren, het zogenaamde CHEST-systeem (Compressed Heat Energy Storage) met Smart District Heating, wat leidt tot een zeer flexibel en slim systeem voor het beheer van hernieuwbare energie dat in staat is om elektrische energie op te slaan met een rendement van 100% retour
of zelfs hoger, onafhankelijk van de locatie in tegenstelling tot gepompte waterkracht, cyclisch stabiel in tegenstelling tot batterijen, in staat om energie om te zetten in warmte, in staat om hernieuwbare lage temperatuur warmte om te zetten in vermogen, in staat om onafhankelijk van elkaar op te slaan en te leveren op verzoek, zowel warmte als stroom, kosten concurrerend.
CHEST is gebaseerd op bestaande technologie (warmtepomp, thermische opslag en ORC) maar baanbrekende verbeteringen zijn nodig om een ​​hoog efficiënt en kostenbewust BORST-systeem te garanderen. Er zal een slimme systeemcontrolestrategie worden ontwikkeld, inclusief de implementatie van prognosemodellen, waarmee het systeem de energie op de meest kostenefficiënte, technisch geschikte en flexibele manier kan gebruiken. Er wordt gekeken naar de interactie met het elektriciteitsnet (vraag- en aanbodzijde), de interactie met het stadsverwarmingsnetwerk en de integratie van andere warmtebronnen. Een volledig 10 kWel laboratorium-CHEST-systeem zal worden gebouwd en gevalideerd in een relevante omgeving. De algehele TRL zal
worden verhoogd van 3 naar 5. Alle relevante aspecten van exploitatie en verspreiding worden behandeld.
Het CHEST-systeem, een veelbelovend systeem voor opslag en beheer van energie, zal van cruciaal belang zijn voor het bereiken van energiedoelstellingen en het beperken van de energie-uitdagingen van het toekomstige energiesysteem. Grootschalige installaties (met meerdere MW's) tegen kostenconcurrerende kosten (130Ђ / kWh) zouden tegen 2025 de markt kunnen bereiken.