Project

Ontwikkeling van een continue glucose monitor gebaseerd op een miniatuurspectrometer