Project

Een contactgrammatica van het Romeyka.

Looptijd
01-11-2021 → 30-04-2022
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Greek language
    • Contact linguistics
    • Grammar
Trefwoorden
Romeyka Pontisch Klein-Aziatisch Grieks Taalcontact Taalsterfte Nieuwgriekse dialectologie Turks
 
Projectomschrijving

Romeyka is een ernstig bedreigde Griekse minderheidstaal die in noordoost Turkije wordt gesproken. Honderden jaren contact met het Turks hebben geresulteerd in uitermate interessante morfo-syntactische contactfenomenen. Omdat er tot nu toe nog geen grammatica van de taal bestaat, is het doel van de dissertatie een beschrijving van de grammaticale structuren van het Romeyka, waarbij bijzondere aandacht zal worden besteed aan de specifieketaalcontactverschijnselen.