Project

Techno-economische beoordeling van agro-industriële nutriënten terugwinnings processen.

Code
01CD4521
Looptijd
01-11-2021 → 28-02-2022
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Engineering and technology
  • (Waste)water treatment processes
  • Recycling
  • Materials recycling and valorisation
  • Environmental technologies
 • Agricultural and food sciences
  • Agrochemistry and fertilisers
Trefwoorden
Anaerobe vergisting Nutriënten terugwinning Ammoniak stripping membraan filtratie verdamping/condensatie biobased meststoffen
 
Projectomschrijving

Dit onderzoek richt zich op de terugwinning van nutriënten uit mest en bioafval die worden gebruikt in biogasinstallaties.
Als onderdeel van het onderzoek worden drie verschillende innovatieve processen (ammoniakstripping, membraanfiltratie en verdamping/condensatie) in kaart gebracht waarmee stikstof, fosfor en kalium kunnen worden teruggewonnen. De massastroom analyses bepalen het lot van elk onderdeel gedurende het hele bioraffinage proces, resulterend in hernieuwbare biogebaseerde meststoffen.