Project

Hoge resolutie mapping en inhibitie van invadosomen met behulp van enkel-keten antilichamen gericht tegen fascine

Code
3F024812
Looptijd
01-10-2012 → 22-07-2016
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Biochemistry and metabolism
 • Medical and health sciences
  • Medical biochemistry and metabolism
  • Medical biochemistry and metabolism
  • Medical biochemistry and metabolism
 • Engineering and technology
  • Biological system engineering
  • Biomaterials engineering
  • Biomechanical engineering
  • Medical biotechnology
  • Other (bio)medical engineering
Trefwoorden
podosomen invadopodia enkel-keten antilichaam nanobody
 
Projectomschrijving

Invadosomen zijn gespecialiseerde protrusies aanwezig in kankercellen (invadopodia genoemd) en normale hematopoëtische cellen zoals macrofagen en dendritische cellen (podosomen genoemd). In dit project worden nanobodies gegenereerd tegen structurele componenten van invadosomen om de relatieve contributie van deze componenten in de opbouw, maturatie en stabiliteit van invadosomen te onderzoeken. Daarnaast zullen nanobodies ook aangewend worden om invadosoomvorming te inhiberen.