Project

Verfijning, validatie en multiplicatie van het beslissingsondersteunend instrument voor de bestrijding van valse meeldauw in de glasteelt.

Code
179V2412
Looptijd
01-09-2012 → 31-08-2014
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: IWT/VLAIO
Onderzoeksdisciplines
  • Agricultural and food sciences
    • Agricultural animal production
    • Agricultural plant production
    • Agriculture, land and farm management
    • Other agriculture, forestry, fisheries and allied sciences
Trefwoorden
valse meeldauw
 
Projectomschrijving

Dit Project beoogt de validatie van het beslissingsondersteunend instrument onder praktijkomstandigheden en de verdere optimalisatie hiervan. Het beslissingsondersteunend instrument zal voor de teler eenvoudig bruikbaar gemaakt worden door dit in te bouwen in een webapplicatie. Zo zullen de Vlaamse serreslatelers (450 bedrijven) na afloop van het Project over een praktisch instrument beschikken om op een duurzame, geïntegreerde wijze Bremia lactucae te voorkomen en te bestrijden.