Project

Agronomische en milieukundige beoordeling van biogebaseerde meststoffen die zijn teruggewonnen bij de verwerking van voedsel en dierlijk afval

Code
01CD4421
Looptijd
01-01-2022 → 30-04-2022
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Environmental management
  • Carbon sequestration science
 • Engineering and technology
  • Recycling
 • Agricultural and food sciences
  • Agrochemistry and fertilisers
Trefwoorden
Vaste fracties van digestaten teruggewonnen meststoffen koolstofvastlegging broeikasgasemissies fosformeststoffen oolstofmineralisatie stikstofmineralisatie
 
Projectomschrijving

Nieuwe biogebaseerde meststoffen die worden teruggewonnen uit de verwerking van voedsel en dierlijk afval, kunnen conventionele minerale meststoffen aanvullen of vervangen. Dit doctoraat richt zich op de uitgebreide evaluatie van dergelijke teruggewonnen meststoffen om hun fysischchemische samenstelling, agronomische efficiëntie en milieuprestaties in termen van koolstofvastlegging en broeikasgassen te bepalen.