Project

Ontwikkeling van een CRISPR-Cas12 gebaseerde isotherme PCR voor de detectie van parasitaire ziekten, in een flexibel lateral-flow testformaat, met een focus op T. evansi en T. equiperdum trypanosomose.

Code
1S91223N
Looptijd
01-11-2022 → 31-10-2024
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Molecular diagnostics
Trefwoorden
Parasitaire ziekten DNA-detectie laterale flow Diagnostische ontwikkeling
 
Projectomschrijving

Dierlijke Trypanosomose is een parasitaire infectie die vee over de hele wereld treft, inclusief in Europa. Door het ontbreken van effectieve vaccinatiestrategieën is nauwkeurige diagnose, gevolgd door behandeling is de enige controlemaatregel. In Europa is het in geval van een positieve T. evansi of T. equiperdum diagnose verplicht dieren af te slachten. Helaas bestaat er tegenwoordig geen uniforme methode voor identificatie met trypanosoom. Antilichaam detectie test hebben bovendien een lage waarde voor de correcte indicatie van een positieve test score. Aangezien T. evansi als zoönose kan optreden, is een One Health Approach nodig om de impact van de ziekte in te perken. Daarom is er behoefte aan eenvoudig te gebruiken diagnostiek test die op een point-of-care (POC) kan geïmplementeerd worden. Deze test moeten uitblinken door een hoge positief en negatief voorspellende waarde, gecombineerd met een hoge gevoeligheid. Daarom stellen wij voor om een CRISPR-Cas12 LAMP-gebaseerde laterale flow test te ontwerpen, die in staat is om T. evansi en de nauw verwante T. equiperdum te detecteren, door gebruik te maken van een isothermische amplificatie benadering gekoppeld aan de CRISPR-Cas12 technologie en een laterale flow uitlezing uit te voeren. Door deze tests te ontwikkelen kan de test direct worden toegepast in controlestrategieën om trypanosomose op wereldwijde schaal aan te pakken en kan de omslachtige en weinig gevoelige microscopische screening vervangen worden die nu (...)