Project

De ontmoeting tussen het internationaal investeringsrecht en regionale mensenrechten: een nieuwe grens voor transnationale juridictionele betrokkenheid

Looptijd
01-12-2020 → Lopend
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Economic, commercial and financial law
  • Human rights law
  • International law
  • International trade law
  • Litigation, adjudication and dispute resolution
 
Projectomschrijving

Het onderzoek beoogt de identificatie, het in kaart brengen en het diepgaand begrijpen van de nieuwe interacties en spanningen die zijn ontstaan ​​tussen regionale mensenrechtenhoven enerzijds (Europees Hof voor de Rechten van de Mens, Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens en Afrikaans Hof voor de Rechten van de Mens en van de Volkeren) en internationale instanties voor investeringsbeoordeling, teneinde een ​​methodologische tool aan te bieden om een ​​constructieve jurisdictionele dialoog tussen mensenrechten en investeringsrechters te bevorderen. Dit zal op zijn beurt tot een stabieler, functioneler en meer legitiem internationaal economisch rechtssysteem leiden. Het onderzoek evalueert de hypothese dat de coëxistentie en overlapping van publieke instanties van verschillende regionale mensenrechtenhoven en investeringsbeslissingen niet alleen mogelijk maar noodzakelijk is voor het nakomen van mensenrechtenverplichtingen van internationale instrumenten. Het eerste deel onderzoekt de epistemologische waarde die uitspraken over mensenrechten hebben bij investeringsarbitrage. Vervolgens analyseert het project de vergelijkende narratieven in de mensenrechtenbeoordeling in de drie voornaamste regionale mensenrechtensystemen (i.e., Europees, Inter-Amerikaans en Afrikaans mensenrechtensysteem). Tenslotte ontwikkelt het project een conceptueel kader voor een jurisdictionele dialoog tussen regionale mensenrechtenhoven en investeringsarbiters.