Project

Blootleggen van het echte potentieel van fotofarmacologie voor de behandeling van epilepsie

Code
G075224N
Looptijd
01-01-2024 → 31-12-2027
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor-woordvoerder
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Neurological and neuromuscular diseases
    • Medicinal chemistry
  • Engineering and technology
    • Microfabrication and manufacturing
    • Biophotonics
Trefwoorden
flexibele hersensondes fotofarmacologie epilepsie
 
Projectomschrijving

Verschillende hersenaandoeningen, zoals epilepsie, worden veroorzaakt door sporadische abnormale activiteit van zenuwcellen in delen van de hersenen. Deze aandoeningen worden behandeld met geneesmiddelen die het hele lichaam en brein beïnvloeden en daarom bijwerkingen veroorzaken. Idealiter werken de geneesmiddelen enkel WAAR en WANNEER het nodig is. Dit is mogelijk met fotofarmacologie, waarbij geneesmiddelen door licht worden geactiveerd. Dit project beoogt nieuwe fotokooien te ontwikkelen, die kunnen gekoppeld worden aan krachtige anti-epileptica op zo’n manier dat deze hun farmacodynamische activiteit verliezen. Na toediening kunnen dergelijke gekooide anti-epileptica geactiveerd worden in het epileptisch hersengebied door lokale bestraling met licht. De fotokooien zullen zo ontworpen worden dat ze na koppeling aan een bepaald geneesmiddel, voldoende oplosbare conjugaten opleveren en ontkoppelen bij lichtfrequenties die diep kunnen penetreren in hersenweefsel. We zullen ultrazachte probes maken die kunnen geïmplanteerd worden zonder het hersenweefsel al te veel te beschadigen en toelaten om hersenactiviteit te meten en bij overprikkeling het hersenweefsel kunnen belichten om zo voldoende van het anti-epilepticum vrij te stellen om de epileptische aanvallen te voorkomen. We beogen de haalbaarheid van dit concept aan te tonen in een preklinisch model voor temporale kwab epilepsie, de meest voorkomende en moeilijkst behandelbare vorm van epilepsie.