Project

“Wetstenen” op het scherp van de snede. Het begrijpen van de culturele biografie van Romeinse en middeleeuwse macro-lithische werktuigen door use-wear analyse. Van huishoudelijke en landbouw activiteiten tot gespecialiseerde ambachten.

Looptijd
01-01-2021 → Lopend
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • Archaeology of the Low countries or Belgium
  • Economic archaeology
  • Experimental archaeology
  • Geoarchaeology
  • Material culture studies
Trefwoorden
use-wear analyse stenen werktuigen wetstenen Gallo-Romeinse archeologie middeleeuwse archeologie
 
Projectomschrijving

Sinds lang is de studie van historische macro-lithische werktuigen ondergewaardeerd. Lithische studies zijn traditioneel beperkt tot artefacten uit de pre- en protohistorie, alsof stenen werktuigen een anachronisme zijn binnen jongere periodes. Niettemin hebben ze potentieel in het verwerven van nieuwe inzichten op vlak van technologie, ambachten, handelsnetwerken, landbouw- en huishoudelijke activiteiten uit historische periodes. Terwijl de laatste decennia typo-morfologische studies en herkomst analyses uitgevoerd zijn, zijn systematische functionele studies uit gebleven. In dit project ligt de focus op werktuigen die generiek als “wetstenen” bestempeld worden, verwijzend naar het slijpen van ijzeren werktuigen. We geloven echter dat hun functie diverser is dan algemeen wordt aangenomen. Als dusdanig kunnen ze bijdragen tot het bredere socio-economische debat over domestiek, landbouw en ambacht verwante activiteiten. Deze werktuigen werden namelijk wellicht ook gebruikt tijdens verschillende fases in het bewerken van dierlijke, plantaardige en minerale materialen zoals bijvoorbeeld metaalbewerking, het bewerken van been, gewei, amber, hout, steen en noten. Het is de bedoeling om deze hypothese te evalueren door middel van het toepassen van use-wear analyse op macro-lithische werktuigen en zodanig bij te dragen aan het debat over historische ambachten. Een ingeburgerde methode in prehistorische archeologie, maar een zeer innovatieve benadering voor historische archeologie.