Project

Duurzame groenteproductie in Zuidoost-Azië

Code
13V35611
Looptijd
01-01-2011 → 31-12-2011
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Economic development, innovation, technological change and growth
Trefwoorden
plantaardige productie
 
Projectomschrijving

Het doel van dit symposium is om kennis over duurzame technieken van de plantaardige productie bij elkaar te brengen, met de nadruk op Zuidoost-Azië. De nadruk van het symposium is op toevoer van voedingsstoffen, bemesting, organische stof management en de kwaliteit van de bodem, maar ook andere aspecten van duurzame plantaardige productie met inbegrip van gewasbeschermingsmiddelen kan worden aangepakt. Naast mondelinge en poster presentaties over deze onderwerpen, zal er worden speciale sessies in werkgroepen over ten minste twee belangrijke transversale thema's: inventarisatie van de bestaande onderzoeksprojecten op het gebied van duurzame productie groente in de regio (met inbegrip van manieren om beter te voldoen aan deze initiatieven, en mogelijk leiden tot nieuwe projectaanvragen). Een tweede is op onderwijs / opleiding / exttension in plantaardige productie