Project

Adaptive maternale investering in relatie tot omgevingsvariatie bij de Koolmees (Parus major)

Code
3F023707
Looptijd
01-10-2007 → 30-09-2011
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Animal biology
    • General biology
    • Genetics
  • Agricultural and food sciences
    • Veterinary medicine
Trefwoorden
ectoparasieten maternale effecten seks-allocatie Koolmees Parus major voedselbeschikbaarheid fitness consequenties evolutie immuunfactoren
 
Projectomschrijving

Met behulp van gecontroleerde veldexperimenten in een Koolmeespopulaties (Parus major) verblijvend in de omgeving van de stad Gent wordt nagegaan (i) wat het effect is van variatie in voedselbeschikbaarheid en pathogeniteit van de omgeving op de mate van maternale investering in immuunfactoren en differentiële seksallocatie, en (ii) in welke mate variatie in maternale investering de fitness van de nakomelingen beïnvloedt.