Project

Reprogrammeren van humane somatische cellen in een naïeve pluripotentie toestand.

Code
31507816
Looptijd
01-01-2016 → 31-12-2018
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
 • Medical and health sciences
  • Endocrinology and metabolic diseases
  • Gynaecology and obstetrics
  • Endocrinology and metabolic diseases
  • Gynaecology and obstetrics
  • Nursing
  • Endocrinology and metabolic diseases
  • Gynaecology and obstetrics
Trefwoorden
vruchtbaarheid Stamcellen
 
Projectomschrijving

De productie van stamcellen afgeleid (SCD) gameten zou van groot belang zijn voor onvruchtbare patiënten die niet over functionele gameten zijn. Bij muizen, de productie van zowel SCD eicellen en zaadcellen was succesvol na in vivo transplantatie stap; en meer recent de werkwijze van spermatogenese werd volledig opgericht in vitro uitgaande van pluripotente embryonale stamcellen. Bij de mens is onderzoek naar de differentiatie van stamcellen in kiemcellen achterbleef, omdat het risico van tumorigenese en ethische beperkingen verbieden in vivo transplantatie benaderingen. Er wordt echter gespeculeerd dat menselijke stamcellen in de naïeve toestand van pluripotentie moeten worden gebruikt als uitgangsmateriaal. Het hoofddoel van dit project is het differentiatiepotentieel van naïeve humane pluripotente stamcellen (hPSCs) naar haploïde zaadcellen in vitro via de vorming van primordiale kiemcellen (PGC) te onderzoeken door een epiblast-achtige cellig stadium. De PGC-achtige cellen wordt gestimuleerd meiose voeren in vitro door co-kweken ze met humane testiculaire cellen, gebaseerd op een recente protocol bij muizen. Tenslotte willen we een minimale karakterisering geven over de (epi) genetische en transcriptoom profiel van de gegenereerde hPSCs, intermediaire structuren en eindproducten van het differentiatieproces (d.w.z. de SCD gameten), de veiligheid voor mogelijke toekomstige klinische applicaties.