Project

Epigenetische regulatie van genexpressie door DNA methylatie speelt een belangrijke rol in de resistentie en tolerantie van biofilms: onderzoek naar het achterliggend mechanisme en exploratie van mogelijke farmacologische interventies