Project

Management vna ecosysteem functionering door het sturen van de microbiële gemeenschapsstructuur en dynamica

Looptijd
01-01-2010 → 31-12-2015
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Environmental microorganism biotechnology
Trefwoorden
ecosysteem microbiële ecologie management
 
Projectomschrijving

Het is een grote uitdaging te ontrafelen hoe microbiële gemeenschappen een invloed uitoefenen op het functioneren van ecosystemen. De doelstellingen van dit project zijn om na te gaan in hoeverre de dynamica van een microbiële gemeenschap een effect heeft op de performantie van een ecosysteem en hoe deze bevindingen kunnen toegepast worden om milieuprocessen te sturen.