Project

Gezamenlijke inspanningen om de zuivel- en rundvleesproductie in Vietnam, Oeganda en Ethiopië te verbeteren.

Code
13V22319
Looptijd
01-01-2019 → 31-08-2022
Financiering
Federale middelen: VLIR-UOS
Onderzoeksdisciplines
  • Agricultural and food sciences
    • Agricultural animal husbandry
    • Agricultural animal nutrition
    • Agricultural animal production not elsewhere classified
Trefwoorden
vleeskoe melkkoe lokale voedermiddelen
 
Projectomschrijving

In de zuivel- en rundvleesproductie in Vietnam, Oeganda en Ethiopië wordt het kruisen van lokale en exotische rassen voorgesteld als een strategie voor duurzame intensivering. Deze strategie combineert kenmerken van inheems vee, die het best zijn aangepast aan de lokale tropische omgeving, met de hogere opbrengsten van de exotische rassen. Zonder intelligent gebruik van lokale voedermiddelen is deze louter genetische benadering echter gedoemd te mislukken. De vroege lactatieperiode is in dit opzicht bijzonder precair, omdat onjuiste voeding tijdens deze periode niet alleen de productie (opbrengsten) maar ook de reproductieprestaties beïnvloedt. Het ontwikkelen van verbeterde voerstrategieën voor vroege lacterende dieren vereist gezamenlijke inspanningen, aangezien er een grote diergroep nodig is die moeilijk te bereiken is voor een enkele partner en aangezien runderen slechts elke 12 tot 18 maanden kalven. Daarom hebben voor dit project partners met lopende (onderzoeks) activiteiten op het gebied van rundvlees en zuivel de krachten gebundeld om de kansen voor synergie en complementariteit maximaal te benutten: op deze manier willen we aan het einde van het project monitoringtools leveren en voerstrategieën voor koeien die vroeg melk geven, die gemakkelijk kunnen worden geïntegreerd in de routineprogramma's van lokale voorlichtingsdiensten.