Project

PENSVOER: Valorisatie van gehele plantsilage van granen, al dan niet gemengd met vlinderbloemigen, op het melkveebedrijf met specifieke aandacht voor pensgezondheid

Code
179X9122
Looptijd
01-06-2022 → 31-05-2026
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: IWT/VLAIO
Onderzoeksdisciplines
  • Agricultural and food sciences
    • Agricultural animal nutrition
Trefwoorden
pensgezondheid
 
Projectomschrijving

Het project heeft tot doel in melkvee/maïsregio’s de te enge teeltrotatie te verruimen door introductie van hakselgranen al dan niet in mengteelt met vlinderbloemigen. Dit met het oog op behoud van of verbetering in organische bodemkoolstof, minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest en meer biodiversiteit. Via inpassing van deze hakselgranen in het melkveerantsoen streeft het project bovendien naar een betere balans tussen hoge melkproducties en diergezondheid via het verminderen van het optreden van subklinische pensacidose. Deze optimalisatie zal leiden naar verbetering van het economisch rendement van de melkveebedrijven via uitgespaarde teelt-, voeder-, én veekosten.