Project

Studieopdracht voor de strategische verkenningsfase van de pilootprojecten Energie- en Klimaatwijken

Looptijd
19-12-2017 → 18-06-2018
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Multimedia processing
    • Biological system engineering
    • Signal processing
Trefwoorden
engergie- en klimaatwijken
 
Projectomschrijving
Niet beschikbaar