Project

Toegang tot financiering voor kmo's: jonge, groeigeoriënteerde ondernemingen en bedrijfsoverdrachten.

Code
12Y06711
Looptijd
01-02-2011 → 20-02-2015
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Business administration and accounting
    • Management
Trefwoorden
groei georiënteerde bedrijven
 
Projectomschrijving

Dit project is bedoeld om beleidsmakers waardevolle input te verschaffen bij hun inspanningen om de toegang tot financiële middelen voor kmo's te verbeteren. Zijn hoofdfocus ligt dus op twee centrale processen: de financiering van jonge, vernieuwende, groeigeoriënteerde ondernemingen en de financiering van bedrijfsoverdrachten.
De doelstellingen zijn hierbij tweeledig: meer inzicht verwerven in:
(1) de wijze waarop ondernemingen worden gefinancierd tijdens hun initiële groeifase en bij hun overdracht, en (2) de wijze waarop deze financieringsstrategieën hun verdere ontwikkeling beïnvloeden. De interactie tussen verschillende financieringsvormen en investeerders zal onderzocht worden, zoals de manier waarop de verschillen qua financieringsbronnen en financiers de ontwikkeling van jonge kmo's beïnvloeden.