Project

Materiaalontwerp op de eXascale. European Centre of Excellence in materiaalmodellering, simulaties en ontwerp

Acroniem
MAX
Looptijd
01-12-2018 → Lopend
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Other engineering and technology
 
Projectomschrijving

Het belangrijkste doel van MaX is om de pre-exaschaal- en exaschaalcomputers die in Europa in de jaren 2020 verwacht worden, te laten voldoen aan de eisen van een grote en groeiende basis van onderzoekers die zich inzetten voor het ontdekken en ontwerpen van materialen. Dit doel wordt bereikt door:
i) een innovatief softwareontwikkelingsmodel, gebaseerd op het concept van scheiding van belangen, dat de uitvoering van de gemeenschapscodes op heterogene hardware-architecturen mogelijk zal maken, zonder hun interne structuur, de rijkdom van hun simulatiemogelijkheden en hun gedistribueerde en open ontwikkelingsmodel te verstoren . Op deze manier zullen de belangrijkste gemeenschapscodes voor het modelleren van kwantummechanische materialen klaar zijn voor pre-exaschaalmachines door de voltooiing van het MaX-programma, en voorbereid om te worden geport naar nieuwe architecturen zodra deze beschikbaar zullen komen; ii) een geïntegreerd ecosysteem dat de convergentie van high performance en high throughput computing mogelijk maakt het sturen van de miljoenen tot honderden miljoenen simulaties die nodig zijn om de eigenschappen en prestaties van een materiaal of een apparaat te optimaliseren, met robuuste en reproduceerbare workflows, die allemaal bijdragen aan een steeds groter wordende opslagplaats van samengestelde gegevens; iii) een nieuwe benadering van wetenschappelijk computergebruik waarbij hardware en software samen worden ontworpen en ontwikkeld, waarbij wederzijds rekening wordt gehouden met de beperkingen en doelstellingen; iv) innovatieve maatregelen voor gemakkelijke toegang tot materiaalwetenschappelijke toepassingen, voor het betrekken van academische en industriële gemeenschappen en het bevorderen van een bredere en diverse pool van goed opgeleide gebruikers en ontwikkelaars.
Dit alles wordt mogelijk gemaakt door de gecoördineerde inspanning van een team met ontwikkelaars van de leidende open source-communitycodes van de EU op het gebied van materialen, vijf toonaangevende Europese HPC-centra, twee technologiepartners en opleidings- en communicatiedeskundigen.
MaX is volledig afgestemd op de Europese HPC-strategie en -gemeenschap op lange termijn, en op de werkprogramma-oproep INFRAEDI-02-2018 - Subthema (a), gebied 5 (Materialen ...).