Project

Innovatiemandaat met spin-off: Fotoporatie voor het in vitro/ex vivo transfecteren van cellen

Looptijd
01-01-2018 → 31-12-2019
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: IWT/VLAIO
Onderzoeksdisciplines
 • Medical and health sciences
  • Biomarker discovery and evaluation
  • Drug discovery and development
  • Medicinal products
  • Pharmaceutics
  • Pharmacognosy and phytochemistry
  • Pharmacology
  • Pharmacotherapy
  • Toxicology and toxinology
  • Other pharmaceutical sciences
 • Engineering and technology
  • Chemical product design and formulation
  • Biomaterials engineering
Trefwoorden
fotoporatie
 
Projectomschrijving

Het optimaliseren van de laser-geïnduceerde fotoporatie technologie (uitbreiden van het transfectieportfolio, inclusief grotere nucleïnezuren en plantcellen) en vertalen in een disruptief, marktwaardig producten portfolio (toestel en reagentia) alsook de meerwaarde t.o.v. de huidige state-of-the-art transfectiemethoden aantonen a.d.h.v. enkele user cases.

- verhogen van de transfectie efficiëntie van grote, (negatief geladen) moleculen. Hier is het de doelstelling om de huidige beperking qua moleculaire grootte die men kan binnenbrengen te overkomen. Hierbij streeft men naar het creëren van condities (samenstelling van een 'booster' buffer, optimalisering nanopartikels en laserparameters) die toelaten cellen functioneel te transfecteren aan een efficiëntie van meer dan 50% voor mRNA en meer dan 15% voor pDNA.

- extrapoleren van de fotoporatietechnologie naar moeilijk transfereerbare cellen zoals plantcellen. Hierbij streeft men naar condities die toelaten plantencellen (ev. onder de vorm van protoplasten) te fotoporeren zodat extern materiaal (bv. sgRNA-CAS9 RNA-proteïne complex) kan worden binnen gebracht.

- inzicht verwerven in de effecten van fotoporatie op de homeostase van cellen met benchmarking t.o.v. de huidige commerciële technologieën inclusief elektroporatie en lipofectie.

- uitwerking van user cases waarin de unieke mogelijkheden en de meerwaarde t.o.v. de state-of-the-art van de fotoporatietechnologie (onder de vorm van een demonstrator toestel) worden ingezet bij onderzoekers waar de huidige methoden onvoldoende adequaat blijken: - transfectie van fluorescent gelabelde nano- en antibodies voor 'life cell imaging'; - screeningsstudie van locked nucleic acides (LNA) in T-cellen; - CRISPR-CAS9 gemedieerde genetische modificatie van cellen.

De bekomen resultaten moeten toelaten om een product portfolio (toestel + reagentia) samen te stellen en dit via een spin-off in de markt te lanceren. Deze producten zullen de gebruiker toelaten om cellen (inclusief moeilijk transfecteerbare cellen) efficiënt te transfecteren met een brede waaier aan componenten.