Project

Preklinische evaluatie van chemotherapie met withaferine A bij GC-therapie-resistente B- en T-cll heaematologische maligniteiten