Project

RT 17/3 BEESYN 1: Identificatie van de impact van chemie op de honingsterfte in België, rekening houdend met de interacties van deze producten met andere mogelijke oorzaken van mortaliteit.

Acroniem
RT 17/3 BEESYN 1
Code
160P01217
Looptijd
01-01-2018 → 31-12-2020
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Invertebrate biology
  • Agricultural and food sciences
    • Other agriculture, forestry, fisheries and allied sciences not elsewhere classified
Trefwoorden
honingbijen bijenteelt wintersterfte pesticiden
 
Projectomschrijving

Deze studie wil de volgende vragen beantwoorden:

- wat zijn de chemische contaminatieniveaus van de koloniën en wat is de oorzaak van deze besmetting (beide door de reeds beschikbare gegevens te integreren en bij te dragen met nieuwe blootstellingsgegevens)?

- in hoeverre kan een dergelijke besmetting het lot van de kolonie bepalen wanneer het in zijn context wordt geplaatst: zijn genetische, pathogene / parasitaire lading, voedingstoestand, klimaatomstandigheden en het landgebruik eromheen (beide door observationele studies en doelgerichte (semi) gecontroleerde ervaringen)?

- welke aanbevelingen kunnen worden gedaan om het probleem van koloniesterfte op verschillende niveaus te beperken: besluitvorming (medicamenten en / of autorisatie en gebruik van pesticiden, beheer van bijengezondheid), wetenschappelijk (verdere onderzoeksvragen) en praktijk (landbouw- en bijenteeltpraktijken)?

- kunnen we een gereedschapskist voorstellen, met inbegrip van indicatoren voor de gezondheid van bijen en pesticiden, methoden voor bewaking van pesticiden door honingbijen of kosteneffectieve bewakingsprogramma's voor kolonie-sterfte?