Project

Mechanisch onderzoek naar de predictie van de farmacokinetiek van geneesmiddelen