Project

Aanpassing van de SCIROCCO Tool en de 12 dimensies aan het multi-disciplinaire werkveld van de Eerste Lijn Zorgraden + Toetsing van de SCIROCCO Tool om te gebruiken in het concept van Doelgerichte Zorg

Looptijd
01-07-2021 → Lopend
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Health policy
  • Medical and health sciences
    • Primary health care
    • Public health services not elsewhere classified
Trefwoorden
geïntegreerde zorg doelgerichte zorg hervorming van de eerste lijn eerstelijnsgezondheidszorg
 
Projectomschrijving

Introductie:

Het EU project Scirocco Exchange bevordert kennisdeling en implementatie van geïntegreerde zorg op regionaal en lokaal niveau binnen negen EU regio’s. Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid is sedert 2018 partner van Scirocco Exchange. De Scirocco tool is een hulpinstrument die de bereidheid en maturiteit tot geïntegreerde zorg binnen een regio of organisatie meet aan de hand van twaalf dimensies. Aan de hand van de tool worden sterktes en verbeterpunten tot geïntegreerde zorg in kaart gebracht. Het gebruik van de tool bij de eerste lijn zorgraden en de trajecten naar de ontwikkeling van een beleidsplan werd in januari 2020 door de Raad van bestuur van VIVEL aangeraden. Daarnaast toont Scirocco interesse in het concept doelgerichte zorg, ook VIVEL zet hier sterk op in. De tool moet vervolgens nog aangepast worden aan de Vlaamse eerste lijn zorgraden en aan het concept doelgerichte zorg.

Methode:

De aanpassing van de Scirocco tool is een iteratief proces waarbij verschillende rondes doorlopen worden en de tool telkens wordt aangepast op basis van deze feedback. De eerste ronde is een brainstormsessies met stakeholders uit de eerste lijn, waaronder het Vlaams Patiëntenplatform. In een volgende ronde vullen leden van een zorgraad de Scirocco tool in volgens de methode van cognitive interviewing. In een laatste rond bezorgt VIVEL feedback over de aangepaste Scirocco tool.

Conclusie:

De aangepaste Scirocco tool zal de eerste lijn zorgraden ondersteunen in het bepalen van de sterktes en zwaktes met betrekking tot geïntegreerde zorg in de regio. Op basis hiervan kunnen de zorgraden hun beleidsplan voor de regio opstellen.