Project

Inzichten in mechanismen beïnvloedende factoren van centrale pijnmodultatie

Looptijd
01-01-2021 → Lopend
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Diagnostics not elsewhere classified
    • Neurophysiology
    • Electrophysiology
Trefwoorden
pijnverwerking pijnmodulatie pijn
 
Projectomschrijving

Chronische pijn vormt het meest invaliderende symptoom in vele medische aandoeningen, waaronder chronische lage rugpijn en fibromyalgie. Een cruciale mechanisme verantwoordelijk voor het in stand houden van de pijnklachten ondanks dat er geen patho-anatomische pijnbronnen geïdentificeerd kunnen worden is de verstoorde werking van het pijnverwerkingssysteem gelegen in het centrale zenuwstelsel. Door de aanwezigheid van langdurige pijn en nociceptieve input zal het centrale zenuwstel zijn strategieën om pijn te moduleren immers aanpassen. Er bestaan verschillende pijnmodulerende lichaamseigen mechanismen dewelke via de dalen en stijgende banen de pijn kunnen inhiberen en afzwakken of de pijn kunnen faciliteren en versterken, en waarvan de werking beoordeeld kan worden aan de hand van kwantitatieve sensoren testen. Voorbeelden van dergelijke testen zijn de evaluatie van de nociceptieve terugtrekreflex ter evaluatie van spinale hyperexcitabiliteit en evaluatie van de geconditioneerde pijn modulatie ter evaluatie van het pijn-inhibeert-pijn mechanisme. Verscheidene studies hebben reeds aangetoond dat deze pijnverwerkingsprocessen en de meting hiervan beïnvloed kunnen worden door modificeerbare (bijv. fysieke activiteit, slaap, enz.) en niet-modificeerbare (bijv. leeftijd, geslacht, etniciteit, enz.) factoren en dat hiermee rekening gehouden dient worden tijdens het evalueren en interpreteren van de gerateerde metingen. Tevens is de werking van deze processen en de verstoring ervan bij chronische pijn populatie ook nog niet volledig ontrafeld. Om deze redenen zal met dit onderzoeksproject onderzoek gedaan worden naar de werking en beïnvloede factoren van de endogene pijnmodulatie. Onderliggende mechanismen en beïnvloeden factoren zoals genetische predispositie, supraspinale aansturing, en psychosociale mechanismen zullen onderzocht worden in een gezonde populatie met een normale endogene pijnmodulatie en in pijnpatiënten waarbij de endogene pijnmodulatie verstoord is.