Project

Assemblage en optimalisatie van synthetische pathways in Saccharonmyces cerevisiae: aurones als case study