Project

Opmaak handboek over minimumnormen voor wildlife opvangcentra in Vlaanderen met focus op infrastructuur, werking, bioveiligheid, diergezondheid en dierenwelzijn