Project

Alliantieonderzoeksgroep: Innovatie, Diversiteit en Educational Approaches

Acroniem
IDEA
Code
05L00211
Looptijd
15-09-2014 → 14-09-2017
Financiering
UGent-middelen
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Education curriculum not elsewhere classified
Trefwoorden
innovatie diversiteit onderwijs
 
Projectomschrijving

De raden van bestuur van de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Gent hebben een raamovereenkomst goedgekeurd die een structurele en verregaande samenwerking tussen beide instellingen mogelijk maakt. Een Alliantieonderzoeksgroep groepeert minstens 6 onderzoekers vanuit de UGent en vanuit VUB (en mogelijks ook vanuit hun associatiepartners). Deze onderzoekers zijn actief rondom een gemeenschappelijke onderzoekslijn.