Project

Naar een beter begrip van de relatie tussen lokale besturen en private nonprofit organisaties en de impact op de toegankelijkheid van de dienstverlening.

Looptijd
01-01-2011 → 30-09-2016
Financiering
UGent-middelen
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Local and urban politics
Trefwoorden
lokale besturen toegankelijkheid van dienstverlening nonprofit sector Decreet Lokaal Sociaal Beleid
 
Projectomschrijving

Dit onderzoeksvoorstel wil de aard van de relatie die private nonprofit organisaties (NPO) in het kader van het Decreet Lokaal Sociaal Beleid ontwikkelen met de lokale overheid in kaart brengen en het effect ervan onderzoeken op de toegankelijkheid van de dienstverlening via multiple case-study onderzoek dat verder bouwt op lopend kwantitatief survey-onderzoek bij NPO's in Vlaamse centrumsteden.