Project

Het spektakel van het socialisme. Een transnationaal en interdisciplinair sociaal- en architectuurhistorisch onderzoek van volkshuizen in Europese steden (1890-1914).

Code
3G027811
Looptijd
01-01-2011 → 31-12-2014
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • History
  • Architectural design
  • Architecture
  • Art studies and sciences
  • Interior architecture
  • Visual arts
 • Engineering and technology
  • Architectural engineering
  • Architecture
  • Interior architecture
Trefwoorden
maison du peuple architectuur volkshuis socialisme volkshaus arbeidersbewegingen people’s house
 
Projectomschrijving

Dit doctoraatsonderzoek tracht de wisselwerkingen te ontrafelen tussen architectuur en de politieke cultuur van socialistische arbeidersbewegingen in vooroorlogs Europa door te focussen op het architectuurfenomeen van volkshuizen. Het beoogt hiertoe een grondige transnationale en interdisciplinaire studie van enkele grootschalige volkshuizen waarbij onderzocht wordt hoe architecten rond 1900 een antwoord ontwikkelden op een complexe mix van ideologie, zelfbewustzijn, esthetiek en techniek.