Project

Uitwisselingsnetwerken en ecologische veranderingen in NW Europa tijdens het Vroeg Holoceen

Looptijd
01-10-2011 → 30-09-2014
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • Archaeology of the Low countries or Belgium
  • Geoarchaeology
  • Landscape archaeology
  • Material culture studies
  • Prehistoric archaeology
  • Methods in archaeology
Trefwoorden
vroeg holoceen lithische technologie human behavioral ecology uitwisseling prehistorie
 
Projectomschrijving

Dit project beoogt een gedetailleerde studie van lange afstanduitwisseling van Tienen en Wommersom kwartsiet d.m.v. geo-chemische karakterisatie, geografische analyse m.b.v. GIS en statistische analyses, lithische technologische analyses, experimenten en gebruikssporenonderzoek. Op basis van de behaalde resultaten zal nagegaan worden in hoeverre en op welke manier uitwisseling van exotische gesteenten een rol gespeeld heeft in de respons van mesolothische jagers-verzamelaars op het veranderde landschap in het gebied langsheen de zuidelijke Noordzee.