Project

PhairywinD - De offshore wind onder de vleugels van jonge onderzoekers die de bladen van de Belgische offshore wind sector doen draaien

Acroniem
PhairywinD
Code
160Q05619
Looptijd
01-03-2020 → 28-02-2025
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Wind energy
Trefwoorden
offshore wind energie
 
Projectomschrijving

België is één van de koplopers van offshore windenergie in Europa, met straks 2.2 GW geïnstalleerd en nieuwe zones die alvast in aanbesteedfase zijn. Om deze positie te kunnen behouden en om onze industrie te ondersteunen met de laatste technologische trends, wetenschappelijke vooruitgang en innovatieve ideeën, hebben we een sterke academische thuisbasis nodig. En dat is precies wat het PhairywinD project aanbiedt.

Het hoofddoel van PhairywinD is om een hechte groep van 9 doctoraatsonderzoekers (PhDs) uit verschillende Belgische kennisinstellingen tot stand te brengen. Deze groep moet via een innovatief opleidingsnetwerk een antwoord bieden op de huidige en toekomstige uitdagingen binnen de Belgische offshore wind sector.

Deze 9 onderzoekers bestuderen elk hun eigen specifieke onderwerp, gaande van juridische kwesties tot ontwerp-optimalisatie en wind-golfvoorspellingen voor onderhoudsboten en van hoog-spectrale beelden voor non-destructieve tests tot verbeterde weersmodellen, en nog zoveel meer.

Wat dit multidisciplinaire en intersectorale opleidings- en onderzoeksproject zo speciaal maakt, is de connectiviteit: aan de ene kant 9 Belgische kennisinstelling verenigen rond het thema offshore wind, en anderzijds de link leggen tussen industriële partijen en de Belgische onderzoekspartners. Op deze manier verzekeren we, eens de nieuwe Belgische zones in ontwikkeling zijn, academische ondersteuning, kennis en input van eigen bodem.

Het PhairywinD project wordt gesubsidieerd door FOD Economie, als een fundamenteel onderzoeksproject binnen het Energietransitiefonds (project oproep 2019 – duur van het project: 01.03.2020 – 28.02.2025). Het project telt 10 partners, waaronder alle Belgische universiteiten, en het consortium wordt geleid door Universiteit Gent.