Project

(On)gevoeligheid voor bedreiging en (on)gevoeligheid voor sociale verbondenheid als risicofactoren voor persoonlijkheidsstoornissen en psychopathologie: De eerste uitgebreide test van een nieuw theoretisch model

Code
BOF/24J/2021/018
Looptijd
01-10-2021 → 30-09-2025
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Psychophysiology
    • Psychopathology
    • Social and emotional development
    • Behavioural and emotional problems
Trefwoorden
multiple methoden adolescenten Psychopathologie Persoonlijkheid Theoretisch model
 
Projectomschrijving

Het nieuwe Sensitivity to Threat and Affiliative Reward (STAR) model biedt testbare hypothesen voor verschillende vormen van persoonlijkheidsstoornissen en psychopathologie die mogelijk het gevolg zouden zijn van verschillen in gevoeligheid voor dreiging (vrees) en sociale verbondenheid. Het voorgestelde BOF-onderzoeksproject is de eerste studie wereldwijd die specifiek is ontworpen om uitgebreid te testen of de theoretische interacties tussen (lage) gevoeligheid voor dreiging en (lage) gevoeligheid voor sociale verbondenheid gerelateerd zijn aan persoonlijkheidsstoornissen en psychopathologie. Deelnemers (leeftijd 16-17 jaar) zullen worden gerekruteerd via scholen (beoogde N = 5.000; 50% meisjes). In Jaar 1 zullen de deelnemers verschillende zelfrapportagevragenlijsten invullen en computertaken uitvoeren die de gevoeligheid voor dreiging, sociale verbondenheid en verschillende vormen van persoonlijkheidsstoornissen en psychopathologie meten (Jaar 1). Om te garanderen dat de gegevensverzameling in Jaar 1 niet wordt ondermijnd door onverwachte COVID-19 beperkingen, worden de vragenlijsten en computertaken online ingevuld en uitgevoerd (GorillaTM). Een subgroep adolescenten zal worden uitgenodigd voor een aanvullende studie in mijn lab, en dit op basis van hun scores inzake gevoeligheid voor dreiging en sociale verbondenheid (Jaar 1-2). Deze aanvullende studie omvat nieuwe en gevestigde computertaken (met parameters inzake fysiologie en/of aandacht) die tekorten /anomalieën in gevoeligheid voor dreiging, sociale verbondenheid, en emotieverwerking in kaart brengen. Tijdens twee opeenvolgende online vervolgmomenten (Jaar 3 en 4) zullen deelnemers opnieuw zelfrapportagevragenlijsten invullen inzake gevoeligheid voor dreiging en sociale verbondenheid, wat me zal toelaten de homo- en heterotypische continuïteit van beide risicofactoren te onderzoeken. In Jaar 4 zullen de deelnemers ook zelfrapportagevragenlijsten invullen die betrekking hebben op (on)gunstige uitkomsten. Hierdoor zal ik de voorspellende waarde van gevoeligheid voor dreiging en sociale verbondenheid kunnen onderzoeken. Samengevat zal het voorgestelde 4-jarige BOF-onderzoeksproject de UGent en mij in staat stellen een toonaangevende rol te spelen in internationaal onderzoek betreffende het STAR-model. Tevens zal het mij toelaten een nieuwe samenwerking te initiëren met Rebecca Waller (University of Pennsylvania, USA) die het STAR-model heeft ontwikkeld. Deze samenwerking kan uiteindelijk de weg plaveien om in de toekomst samen subsidieaanvragen voor onderzoek in te dienen.