Project

In silico Materials Design en experimentele validatie van nieuwe optische coatings

Code
179I2809
Looptijd
01-01-2009 → 31-12-2012
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Inorganic chemistry
    • Organic chemistry
    • Theoretical and computational chemistry
    • Other chemical sciences
Trefwoorden
optische coatings
 
Projectomschrijving

Het project is een samenwerking tussen Flamac, UGent, UAntwerpen en UCL en omvat twee luiken/doelen.

Enerzijds wil men pragmatische modelleringstools ontwikkelen om aangepaste optische materialen (bv. TCO's

in PV-toepassingen) te ontwerpen en te ontwikkelen. Daarnaast wordt een belangrijk deel van de activiteiten

voorzien voor de experimentele aftoetsing, tevens van belang in de interactie met de bedrijven en mogelijke

vervolgtrajecten. Deze dubbele opbouw werd als een positief element beschouwd bij de selectie van he1

voorstel en diende bijgestuurd te worden om het experimentele aandeel voldoende aandacht te geven.

De beoogde valorisatie is terug te vinden in het inzetten van de generische modelleringstools als "enabling tool'

bij de versnelde ontwikkeling van nieuwe materialen, in het bijzonder optische coatings (glas; kunststof,

reflectief/anti-reflectief, filters, spiegels, electrochroom, transparant geleidend). Het project voorzie1

verschillende trajecten, waarbij de interactie met de begeleidingscommissie de belangrijkste is. Hierin zetelen

verschillende materiaalproducerende bedrijven (Umicore, Agfa, Soleras, Photovoltech, ArcelorMittal/Ocas,

Solvay) en VITO, lmec, Sirris, Agoria. Men ziet mogelijke bilaterale 0&0-vervolgprojecten rond de volgende

thema's: reflectieve coatings en anti-reflectieve filters, spiegels, electrochrome en transparante geleidende

coatinqs. Deze vinden toepassinqen in transport, telecom, qeneeskunde, architectuur, veiliqheid