Project

De retoriek van democratie. Elites en macht van het volk in de literatuur van de Tweede Sofistiek

Looptijd
01-01-2014 → 31-01-2019
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • History
  • Language studies
  • Literary studies
  • Theory and methodology of language studies
  • Theory and methodology of linguistics
  • Theory and methodology of literary studies
  • Other languages and literary studies
Trefwoorden
antieke retoriek New Historicism Griekse literatuur
 
Projectomschrijving

Een literair-retorische analyse van speeches, essays en biografieën uit de Tweede Sofistiek (50-250 AD) zal de hypothese testen dat democratische elementen bleven bestaan in het politieke landschap van Griekse steden onder Romeins imperiaal bewind. Deze hypothese contesteert een sinds lang aanvaarde en invloedrijke communis opinio onder literatuurhistorici en historici van de oudheid. De methodologie combineert antieke retoriek en New

Historicism.