Project

Hormonale determinanten van botaanmaak en -afbraak geëvalueerd bij gezonde mannen en postoperatieve man-vrouw transseksuele personen.