Project

Diaspora-gerelateerde meertaligheid op de sociale media: taalselectie en codeswitching door Facebookgebruikers van Iraanse afkomst in België

Code
05U40214
Looptijd
01-12-2014 → 30-11-2019
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Linguistics
Trefwoorden
sociale media code selectie/switching internet conversatie-architectuur Iran meertaligheid taal en diaspora Engels Nederlands Oosterse talen Kwantitatief Surveys en enquêtering Taal- en tekstanalyse Veldonderzoek Hedendaags Azië België Taalkunde Media Communicatie Interculturaliteit
 
Projectomschrijving

Een onderzoek naar meertaligheid bij Facebookgebruikers van Iraanse afkomst in België. De focus ligt op drie aspecten: (i) de distributie en het relatieve gewicht van de verschillende gebruikte talen, (ii) de functionele rol van het codeswitchen in de interactionale dynamiek die tot stand komt, (ii) en hoe de meertalige gebruiken bijdragen
tot de constructie van een diasporische ruimte die gekenmerkt wordt door gefragmenteerde en
geherlocaliseerde identiteiten